SZKOLENIA

PAMIĘTAJ RZEMIEŚLNIKU

Każdy pracodawca musi uczestniczyć w szkoleniach dotyczących zagadnień:

szkolenie BHP dla pracowników (okresowe - ważne 5 lat),
metodyka szkolenia w zakresie BHP (ważne bezterminowo).

Wszelkie informacje bezpośrednio w Biurze Cechu przy ul. Kaszubskiej
lub telefonicznie 91 579-04-40 w godz. 9.00 - 15.00.


Wykonanie strony: © 2008 r. Prowadzenie strony: Admin Wszelkie prawa zastrzeżone - Starszy Cechu